Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Školení na GDPR

Zveme Vás na odborné školení na téma

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum konání: 13. března 2018 od 9:00 hod. (do cca 12 hod.)
Místo konání: Dům techniky ČS VTS Kladno, Cyrila Boudy 1444, Kladno – Sítná
Účastnický poplatek: 650,- Kč člen OHK Kladno, 1.250,- nečlen OHK Kladno
Přednášející: Ing. Miroslav Suchel, Certifikovaný pověřenec OOÚ

Obsah školení:

Důvody zavedení GDPR, právní normy
Práva soukromých osob – subjekt údajů
Povinnosti firem – Správce a Zpracovatel
Aplikace v praxi – analýza aktiv
Aplikace v praxi – analýza rizik (IT a fyzická)
Aplikace v praxi – protiopatření a zabezpečení
Aplikace v praxi – nastavení procesů pro realizaci práv subjektů, interní dokumenty

Přihlášky zasílejte poštou nebo e-mailem do 8.3.2018

Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno
tel: 312 661 616, 723 676 402, e-mail: info@ohkkladno.cz


Závazná přihláška

Firma: …………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………………………………….
Adresa firmy: …………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………… E-mail: ………………………………………….
Bankovní spojení (číslo účtu): ………………………………………………………………...
IČ: ...……………………………………… DIČ: ……………………………………………..

Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek dne ……………ve výši ………….. Kč na účet OHK Kladno číslo: 104322944/0300, v.s. : ……………………….

V ………………… dne …………. ………………………………………...
organizace (zaměstnavatel)

Pozn.:
Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na účet OHK Kladno nejpozději do 9.3.2018. Účastnický poplatek je nevratný. OHK Kladno není plátcem DPH. Bude Vám vystavena faktura, kterou obdržíte na místě u prezence.
Je možná i platba v hotovosti v den konání semináře u prezence, nutno uvést na přihlášce.

Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení na GDPR
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  Aktivity hospodářské komory