Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Projekt PES

Hospodářská komora ČR bude realizovat projekt Právního elektronického systému (PES) i za situace, kdy není vymezen v zákoně a podnikatelům začne pomáhat s nepřehlednou legislativou již v polovině roku. Během zasedání to schválilo představenstvo Hospodářské komory. Podnikatelé by se tak již v během června mohli dočkat výrazné úlevy od administrativní zátěže.

„Nikdy nepřestaneme bojovat za přívětivé legislativní prostředí pro podnikání v České republice. Zákony jsou pro podnikatele nesrozumitelné, nepřehledné a mnohdy brání jejich svobodné inciativě. To se musí změnit, a proto znovu v tomto volebním období přijdeme s návrhem zákona, který uloží státu, aby součástí každého právního předpisu byla příloha, v níž bude uveden srozumitelný přehled povinností podnikatelů. Zároveň navrhneme, aby takový přehled existoval i pro občany či skupiny občanů,“ říká k projektu Právního elektronického systému prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Představenstvo Hospodářské komory na jednání projednalo další postup ve věci Právního elektronického systému pro podnikatele a souhlasilo s tím, aby Komora tento systém spustila v nejbližším možném termínu do testovacího provozu se základním balíčkem zákonů, které se vztahují na všechny podnikatele. Již v polovině roku by se tak mohl v systému objevit první balíček povinností, který bude vycházet z 14 podnikateli nejvíce používaných zákonů, regulujících oblast daní, povinného pojištění a zaměstnávání. Postupně budou následovat i další balíčky.

„To, co bude publikováno v PES, bude v rámci testovacího provozu zpracováno na základě spolupráce Hospodářské komory a příslušných expertů na zákonnou úpravu v dané oblasti a bude mít v tuto chvíli prozatím informativní charakter. Pokud se podaří schválit zákon, který by ukládal povinnost státu publikovat v příloze přehled povinností, dostaly by informace publikované v systému PES závaznost a podnikatel by se na takové informace mohl spolehnout,“ dodává autor PES, expert na elektronizaci státní správy a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček. I přesto, že přehled povinností bude mít zatím informativní charakter, budou i tak podle zástupců Hospodářské komory pro podnikatele užitečné a uvědomí si, jakou přidanou hodnotu by to pro ně mohlo mít, kdyby prošel návrh zákona, který Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje.

Právní elektronický systém pro podnikatele byl veřejnosti představen již na XXVIII. sněmu v květnu 2016 v Olomouci. PES si klade za cíl zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů přehledně a na jednom místě. Současně umožní firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu pro konkrétní obor či obory podnikání.


Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení na GDPR
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  Aktivity hospodářské komory