Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 9/2017
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 1.11.2017
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Štros, p. Drnec, p. Dundr, p. Hašek, pí Schwabová, p. Valena, p. Černý, pí Vášová, p. Chmelík – člen
omluveni: pí Malcová
nepřítomni: p. Tlustý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Drnec, pí Schwabová

2. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 1.11.2017, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 4 PO, 2 FO.

3. Prezentace technického vzdělávání:
Pan Jirků informoval o průběhu akce „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“, která proběhla 6. – 7.10.2017. Akce byla vyhodnocena jako úspěšná a přínosná. Pí Vášová uvedla finanční kalkulaci, dle smluv o poskytnutí dotace z fondu hejtmana a primátora bude doloženo vyúčtování a dokumentace Krajskému úřadu StČ a Magistrátu města Kladna.
Zajistí: pí Vášová ve stanoveném termínu

4. Ples OHK:
Pí Vášová podala informaci o programu plesu. Byli osloveni zástupci firem k partnerství, v přípravě jsou smlouvy s partnery.

5. Shromáždění delegátů - volby:
Pí Vášová předložila kandidátku do orgánů komory. Byl sestaven návrh na obsazení komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Materiály budou předloženy shromáždění delegátů, které proběhne na témže místě od 18 hodin.

6. Porada HK ČR:
Pí Vášová informovala o průběhu celokomorové porady, která se konala 19.10. v Praze. Hlavními tématy porady byly projekt PES, vize a plán HK do budoucna, zaměstnávání cizinců a nedostatek pracovních sil na trhu práce, příručky pro podnikatele, směrnice o řízení komorové sítě.

7. Předvánoční setkání představenstva a dozorčí rady:
Každoroční předvánoční setkání představenstva a dozorčí rady bude 13. prosince od 18 hod. v restauraci Barracuda Kladno - Kročehlavy.

Další zasedání představenstva se koná 3. ledna 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Petr Drnec, Štěpánka Schwabová

Nejnovější články
  Aliance za férové odměňování
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  PLES Hospodářské komory
  Pozvánky na akce Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb