Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 8/2017
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 4.10.2017
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Štros, p. Drnec, p. Hašek, p. Valena, p. Černý, pí Vášová, p. Chmelík – člen, pí Nováková - člen
omluveni: p. Dundr, pí Malcová, pí Schwabová, p. Černý
nepřítomni: p. Tlustý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Hašek, p. Valena

2. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 4.10.2017, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 4 PO, 2 FO.

3. Prezentace technického vzdělávání:
Pí Vášová informovala o postupu zajištění akce „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“, která se uskuteční 6. – 7.10.2017. Na pokrytí nákladů spojených s organizací akce byla na základě žádosti OHK poskytnuta dotace z fondu hejtmana Středočeského kraje a dotace z fondu primátora města Kladna.

4. Ples OHK:
17. ročník plesu OHK se koná v sobotu 20. ledna 2018 v DK Kladno. Byli osloveni zástupci firem k partnerství, v přípravě je program plesu, jako hlavní host byla odhlasována skupina Queenie.

5. Shromáždění delegátů - volby:
Termín konání SD je stanoven na 1.11.2017 od 18 hodin ve firmě Alpiq (Generation (CZ). V rámci tohoto shromáždění proběhnou volby do orgánů OHK, tj. představenstva a dozorčí rady. Představenstvo schválilo návrh na snížení počtu členů představenstva z dosavadních 11 na 9 členů. Návrh bude předložen SD ke schválení. V rámci SD proběhne prezentace Rozhodčího soudu při HK.
Pí Vášová zajistí oslovení členů s výzvou k podání návrhů na kandidáty do orgánů OHK. Před SD se bude konat zasedání představenstva, na stejném místě od 17 hodin.

6. Předvánoční setkání představenstva a dozorčí rady:
Každoroční předvánoční setkání představenstva a dozorčí rady bude 13. prosince od 18 hod. v restauraci Barracuda Kladno - Kročehlavy.

9. Různé:
- Pozvánky na akce
17.10. - Středočeské inovační vouchery a nové projekty v regionu, pořádá KHK StČ a Středočeské inovační centrum, OHK organizačně zajišťuje pro Kladno

Další zasedání představenstva se koná 1. listopadu 2017 od 17.00 hod. v Alpiqu (zasedačka 3. patro)

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Miloslav Hašek, Miloslav Valena

Nejnovější články
  Aliance za férové odměňování
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  PLES Hospodářské komory
  Pozvánky na akce Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb