Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Seminář pro elektrotechniky

POZVÁNKA
REVIZNÍ TECHNIK NA ROZCESTÍ

Seminář proběhne identicky se stejnými přednášejícími, ve stejném rozsahu a náplni na dvou místech, volit můžete dle vhodnějšího místa a termínu:

- úterý 26. září 2017 v Pardubicích
- čtvrtek 12. října 2017 v Berouně

Je určen nejen revizním technikům, ale nově i projektantům a montážním firmám. Doplňuje a rozšiřuje informace nutné pro provádění bezpečných instalací a zaměřuje se i na rizika vyplývající z probíhajícího zavádění této normy z hlediska revizní činnosti. Pozornost bude věnována detailům zavádění normy, způsobům řešení nových povinností projektanta, montéra i revizního technika, i dalším zkušenostem z praxe.

Odborným garantem je Ing. Miloslav Valena


Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Seminář pro elektrotechniky
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb
  Aktivity hospodářské komory
  Členství v Hospodářské komoře
  Zápis z jednání představenstva
  Program EXPANZE
  Projekt Vzdělávání praxí