Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Aktivity hospodářské komory

AKTIVITY HOSPODÁŘSKKÉ KOMORY A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ VÝHODY ČLENSTVÍ:

* Propagace činnosti členských firem
* Prezentace členů v centrálním registru produktů a firem
* Obchodní nabídky a poptávky
* Odborné semináře a besedy
* Setkání a besedy s podnikateli, zástupci státní správy a samosprávy
* Společenské a kulturní akce
* Sportovní akce
* Informační servis - pravidelné aktuality z oblasti legislativy, financí, daní atd., dotační tituly, veřejné zakázky, elektronické zpravodaje a další informační materiály
* Aktuality komorové sítě
* Etický kodex a logo Člena Hospodářské komory ČR k propagaci a prezentaci firmy
* Připomínkování návrhů zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy – právo členů HK připomínkovat a tím ovlivňovat tvorbu legislativy
* Měsíčník Komora.cz

www.komora.cz
www.ohkkladno.cz


Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení na GDPR
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  Aktivity hospodářské komory