Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Členství v Hospodářské komoře

PROČ SE STÁT ČLENEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte? Hledáte podporu, pomoc, informace?
Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!
Získáte tím nejméně 10 výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře:

PRESTIŽ
Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

ŘADA KONTAKTŮ
Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty.
V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.

INFORMACE
Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů.
Hospodářská komora zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme!

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora je ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

ODBORNOST
Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj.

JEDNOTA
K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

TOP NETWORKING
Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.

EXPORT
Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit Vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, jednejte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.

SLEVY
Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.

ETIKA
Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře Vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

Přesvědčily Vás výhody a jste již rozhodnuti stát se našimi členy?

Vyplňte přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky prostřednictvím Okresní hospodářské komory Kladno - http://www.ohkkladno.cz/files/prihlaska-ohk-kladno.doc
Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení na GDPR
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  Aktivity hospodářské komory