Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Program EXPANZE

Tisková zpráva Českomoravské záruční a rozvojové banky

Podnikatelé mohou ode dneška žádat o zvýhodněné úvěry

Praha, 1. června 2017 – Malí a střední podnikatelé mohou ode dneška u Českomoravské záruční a rozvojové banky žádat o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků pro své investiční projekty realizované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy. Program EXPANZE připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB. Na podporu MSP bude v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OP PIK) vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.

Program EXPANZE nabízí bezúročné úvěry, které budou malým a středním podnikatelům působícím v oblastech jako je např. zpracovatelský průmysl a služby poskytnuty na jejich investiční projekty (tj. hlavně pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun. Budou mít až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Projekt musí získat spolufinancování z komerčního úvěru na alespoň 20 % způsobilých výdajů.

Podnikatelé realizující projekt v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (např. severní Morava, severní Čechy, ale také města jako Kladno, Kutná Hora, Příbram, Tábor, Hodonín) navíc budou moci získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního úvěru. Výše finančního příspěvku bude činit 7 % komerčního úvěru, max. 700 000 Kč.

„Program EXPANZE podnikatelům přináší řadu výhod. Nespornou předností oproti klasické formě podpory je například jednoduchost a rychlost vyřízení žádosti, tj. zisku finančních prostředků na realizovaný projekt, dlouhodobost a stabilita programu. Podnikatel se tak může spolehnout, že až zvýhodněné financování bude potřebovat, bude ho mít k dispozici,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Žádosti se přijímají kontinuálně až do 31. 3. 2019.Nejnovější články
  Burza práce
  Zápis z jednání představenstva
  Koncert pro Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva