Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Projekt Vzdělávání praxí

VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI
Fond dalšího vzdělávání, p.o. MPSV

Zapojte se do projektu Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti, staňte se poskytovatelem vzdělávání praxí a získejte benefity plynoucí z účasti – ověření si potenciálního kolegy v provozních podmínkách, finanční kompenzace nákladů a v neposlední řadě absolvování e-learningu vaším mentorem (i on se tedy může vzdělat a zvýšit svoje odborné kompetence).

Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti je realizován do února 2019 a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Prostřednictvím tohoto projektu dojde k nastavení vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti, díky kterému mohou zástupci cílové skupiny získat nebo si prohlubovat své kompetence, což zvyšuje jejich hodnotu na trhu práce a zároveň i jejich konkurenceschopnost a uplatnitelnost.

Subjekty, které se zapojí do projektu a stanou se poskytovatelem vzdělávání praxí, dostanou jedinečnou příležitost navázat spolupráci s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat, ověřit si potenciálního kolegu v provozních podmínkách a získat rovněž kompenzaci finančních nákladů spojených se vzděláváním praxí. Poskytovatel musí být schopen pro účastníka zajistit mentora vzdělávání praxí a vytvořit pro účastníka podmínky pro realizaci vzdělávání praxí v souladu se šablonou, která určuje rámec vykonávaných činností, osvojených odborných kompetencí a požadavky na účastníka i na poskytovatele.

Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách www.vzdelavanipraxi.cz a v regionální kanceláři Středočeského kraje.


Nejnovější články
  Burza práce
  Zápis z jednání představenstva
  Koncert pro Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva