Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Burza práce v Kladně

Krajská hospodářská komora Střední Čechy a Okresní hospodářská komora Kladno uspořádala 12. dubna 2017 třetí ročník Burzy práce v Kladně. Na akci se prezentovalo 21 firem a 2 střední odborné školy, 1 členská škola zajistila catering. Díky spolupráci s Úřadem práce v Kladně a propagaci akce navštívilo burzu cca 250 zájemců o práci. Návštěvníci měli k dispozici vyvěšený ucelený přehled nabízených pracovních pozic různých profesí, měli možnost pohovořit přímo s personalisty firem a zástupci Úřadu práce, kteří poskytli poradenství a aktuální informace o situaci na trhu práce. Během burzy, která trvala 6 hodin, se podařilo sepsat několik smluv či dohod k pracovnímu zařazení a předběžných ujednání. Z našeho pohledu hodnotíme akci jako úspěšnou a přínosnou jak pro zaměstnavatele, tak pro uchazeče o práci. Následně očekáváme zpětnou vazbu s vyhodnocením úspěšnosti od zúčastněných firem.

Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Burza práce v Kladně
  Koncert pro Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Připomínkování legislativy
  Školení a zkoušky vyhl.50/78 S
  Členství v Hospodářské komoře