Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


INFORMAČNÍ MÍSTO PRO PODNIKATELE


Hospodářská komora České republiky prostřednictvím Okresních hospodářských komor nabízí možnost pro subjekty malého a středního podnikání (MSP) prostřednictvím sítě Informačních míst pro podnikatele (InMP) a kvalitního informačního kanálu získat informace potřebné pro vstup a následné udržení pozic na jednotném trhu EU a vytvořit podmínky pro efektivní podporu malého a středního podnikání, posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků a zvýšení absorpčního potenciálu MSP jakož i vytvoření nových pracovních příležitostí.

Informační místo pro podnikatele v Kladně při Okresní hospodářské komoře Kladno poskytuje v rámci projektu InMP následující služby:
 • informační servis (informace o informacích) včetně všeobecných informací o regionu
 • všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
 • česká legislativa pro podnikatele
 • informace o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni
 • nabídka vzdělávacích programů (v rámci regionů a centra)
 • poradenství - obecné, zprostředkování pro specializované, právní, ekonomické, organizační (integrováno s dalšími organizacemi a institucemi na podporu MSP)
 • přehled o možnostech financování podnikatelské činnosti z podpůrných programů
 • schopnost zajistit individuální konzultace k problematice EU
 • komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a zahraničí
 • informace o produktech CEI (centra pro evropskou integraci),replicas breitling CEBRE (zastoupení HK ČR, Svazu průmyslu a dopravy v Bruselu), stejně tak i o službách, které nabízejí ostatní informační místa a další instituce podpor MSP na regionální a celostátní úrovni
 • databáze poradců na předkládání projektů
 • zprostředkování elektronických aukcí
Provoz Informačního místa pro podnikatele v Kladně
Pondělí 8:00 - 16:00 Středa 8:00 - 16:00 Čtvrtek. 8:00 - 16:00
Sídlo: nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno

Tel./fax: 312 661 616

e-mail: RMKladno@inmp.cz


Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení na GDPR
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  Aktivity hospodářské komory